CD 250

CD 250

Za varenje svih laminiranih duplex i triplex materijala, kao što su plastificirani papir i lakirani celofan. Ima stalno grijanu gornju i donju čeljust, regulira se termostatom.
  • dužina vara 250 mm
  • širina vara 25 mm
  • var je zupčast i na njemu je moguće otiskivanje datuma (CD)
  • regulacija temperature od 60 do 250 °C