DVA—2

DVA—2

Poluautomatski dozer s elektronskom vagom za doziranje svih vrsta materijala (šećer, kava, brašno, grah...). Dozer djeluje na principu doziranja materijala u posudu za vaganje pomoću vibratora - grubo i fino doziranje. Željene težine doziranja (od 100 do 2000 g) upišemo u program dozera. 
Kapacitet je cca 12–15 pakiranja u minuti.