Elevator sa spremnikom

Elevator sa spremnikom

Služi za doziranje materijala kod dozera DVR-1-MINI, DVA-2 ili automatskih strojeva APS u spremnik. Uključivanje i isključivanje je automatsko (senzorom koji je povezan s upravljačem na dozeru). Oblik trake ovisi o vrsti doziranog materijala.