P—250

Za varenje PE i PP vrećica. Stalno grijana čeljust. Regulacija termostatom.
  • dužina vara 250 mm
  • širina vara 4 mm
  • regulacija temperature od 60 do 250 °C