PŠ—300 in PŠ—450


PŠ—300 in PŠ—450


Ručna kliješta za varenje širine 300 ili 450 mm, za varenje svih vrsta termovarivih materijala, kao što su PEPP, laminirani materijali i sl.