VIRO PRM, PRMS, PPRM

VIRO PRM, PRMS, PPRM VIRO PRM, PRMS, PPRM VIRO PRM, PRMS, PPRM

VIRO PRM, PRMS, PPRM
VIRO PRM, PRMS, PPRM
VIRO PRM, PRMS, PPRM


Impulsne varilice za varenje i izradu PE, PP, CE vrećica i laminata. Čeljusti varilice zatvaraju se pomoću nožne pedale. Opcija: mogućnost ugradnje pneumatike za zatvaranje čeljusti varilice.

Sve varilice imaju ugrađen ručni mehanički nož.
  • dužina vara od 400 do 2000 mm
  • širina vara 3 ili 6 mm