PŠ—300 in PŠ—450


PŠ—300 in PŠ—450


Ročne varilne klešče širine 300 ali 450 mm, za varjenje vseh vrst termovarljivih materialov, kot so PE, PP ipd.