Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO


  • Grajenje prijateljstva in zaupanja z našimi partnerji s pomočjo konstruktivnega sodelovanja.
  • Nudenje absolutne kakovosti.
  • Izpolniti pričakovanja in zahteve strateških partnerjev in kupcev ter z njimi zgraditi dolgoročno partnerstvo.
  • Skrbeti za razvoj zaposlenih, omogočiti napredek in razvoj družbenega okolja ter zaposlenim zagotoviti ekonomsko in socialno varnost.
  • Preprečiti onesnaževanje, zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, spoštovanje zakonskih ter drugih pravnih zahtev ter zagotavljanje pogojev za zdravo in varno delo vseh zaposlenih.

VIZIJA


  • Postati evropsko in svetovno priznan proizvajalec posebnih pakirnih strojev.
  • Povečati prepoznavnost lastne proizvodnje kot sinonim za izdelke in storitve najvišje kakovosti.
  • Razvijati in uporabljati konkurenčne prednosti z visoko usposobljenimi in motiviranimi kadri.
  • Zagotavljati stabilen dolgoročni razvoj družbe, ki bo osnova za varnost, rast in donosnost poslovanja.